(16 maart 2009) Voor de komende jaren staan er voor de regio Utrecht ingrijpende werkzaamheden gepland aan in- en uitvalswegen, verkeerspleinen en de A2. Deze werkzaamheden worden in een relatief korte periode te uitgevoerd. Dit betekent echter dat aanzienlijke verkeershinder verwacht mag worden.

Om de hinder tot een acceptabel niveau terug te brengen is naar schatting een reductie van 2000 tot 4000 autoritten in de spits nodig. Deze reductie kan bereikt worden door het vermijden van ritten (thuiswerken) het verplaatsen van ritten naar een moment buiten de spits of het gebruik van openbaar vervoer. De projectorganisatie Utrecht Bereikbaar is in het leven geroepen om deze doelstelling te realiseren.

Het voornaamste instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de "Utrecht Bereikbaar Pas" die een specifieke doelgroep toegang geeft tot het openbaar vervoer. Daarnaast beschikt Utrecht Bereikbaar over een internetportal waarop informatie is te vinden over afsluitingen, wegwerk en evenementen.  Sinds kort is de Tripcast reistijdplanner binnen deze site geïntegreerd.

  Utrecht Bereikbaar