Expired

De Tripcast website fungeert als een front-end voor het Tripcast algoritme. Dit algoritme bedient tegelijkertijd meerdere websites.

Het Tripcast algoritme is een real-time uitbreiding van een al langer bestaand pakket voor verkeerskundige analyses, genaamd "Trip". Trip is in 2004 gebouwd door Modelit en sindsdien steeds verder uitgebreid. Trip bevat onder andere de volgende functies:

  • Koppeling van lusdectoren aan een wegenkaart;
  • Automatische validatie van data afkomstig van lusdetectoren;
  • Het berekenen van verkeersprestatie indicatoren.

De uitvoer van Trip die voor Tripcast van belang is bestaat uit een historische database van gevalideerde snelheidsgegegevens.

Wanneer een gebruiker van de Tripcast website een rit opvraagt, rekent Tripcast op basis van de historische database enkele duizenden ritten door.Dit gebeurt in een aantal stappen.

Stap -1- bepaal een route

Op basis van de coordinaten van het begin en eindpunt wordt een geschikt begin- en eindpunt op het rekennetwerk gekozen. Vervolgens wordt een kortste pad berekend. Hiervoor wordt het Dijkstra algoritme gebruikt. De implementatie hiervan is in de loop der jaren door Modelit zo efficient mogelijk gemaakt.

Stap -2- extraheer een vlekkenkaart voor de route uit de historische database

In het onderstaande figuur ziet u een zogenaamde vlekkenkaart. Deze wordt nadat een route is berekend uit de historische database afgeleid. Langs de verticale as staat de weglengte langs een route weergegeven. Langs de horizontale as de tijd.  De snelheid is aangegeven met een kleur: rood betekent lage snelheid of stilstand. Groen betekent goede doorstroming. Het voorbeeld beslaat 4 dagen. De dagelijks terugkerende files zijn duidelijk te herkennen in de figuur.

Vlekkenkaart A2 December

 Stap -3- bereken reistijden

Op basis van de vlekkenkaart kan voor ieder denkbeeldig vertrekmoment een reistijd worden afgeleid. Het algoritme dat hiervoor gebruikt wordt is ooit ontwikkeld aan de Technische Universiteit van Delft. De beschrijving van het algoritme vindt u hier.

Histogram reistijden

Stap -4- genereer reistijdadvies

In het bovenstaande ziet u een typisch resultaat van een serie reistijdberekeningen. Op basis van dit resultaat berekent Tripcast  een puntschatting (de reistijdverwachting) en een betrouwbaarheidsmarge. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat niet alle ritten even relevant zijn voor het vertrekmoment dat de gebruiker gekozen heeft.

 

 

Terug naar planner