Expired

Hoe laat moet ik weg?

Een reistijdverwachting vertelt je hoeveel tijd je voor een rit moet reserveren.

Het maakt echter uit of je ergens perse op tijd moet zijn of dat de aankomsttijd niet zoveel uitmaakt. 

Via de instelling "zekerheidsmarge" kun je instellen met welke mate van zekerheid de aankomsttijd binnen de berekende ritduur moet liggen.

  • Bij de instelling "verwachte reistijd" berekend de planner de "gemiddelde reistijd" die zal optreden onder omstandigheden die ten tijde van de rit voorzien zijn. In praktijk zal de gemiddelde afwijking naar boven of naar beneden is ongeveer gelijk zijn;
  • Bij de andere instellingen berekent het model een reistijd die voldoende is om in het opgegeven percentage van de gevallen op te tijd de zijn. Naarmate meer zekerheid nodig is zal de gereserveerde reistijd toenemen.

 

Opmerking:

Het model neemt niet alle bronnen van onzekerheid mee zodat in de praktijk de berekende reistijd als een ondergrens moet worden beschouwd. Bronnen van onzekerheid die momenteel nog niet in het model zitten zijn:

  • Verschillen in snelheidskeuze van bestuurders onderling;
  • Reistijdvariatie op gedeeltes van de route waarvoor geen meetdata beschikbaar zijn;
  • Onnauwkeurigheid van de gebruikte weersverwachting.