(16 maart 2009) Voor de komende jaren staan er voor de regio Utrecht ingrijpende werkzaamheden gepland aan in- en uitvalswegen, verkeerspleinen en de A2. Deze werkzaamheden worden in een relatief korte periode te uitgevoerd. Dit betekent echter dat aanzienlijke verkeershinder verwacht mag worden.

Om de hinder tot een acceptabel niveau terug te brengen is naar schatting een reductie van 2000 tot 4000 autoritten in de spits nodig. Deze reductie kan bereikt worden door het vermijden van ritten (thuiswerken) het verplaatsen van ritten naar een moment buiten de spits of het gebruik van openbaar vervoer. De projectorganisatie Utrecht Bereikbaar is in het leven geroepen om deze doelstelling te realiseren.

Het voornaamste instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de "Utrecht Bereikbaar Pas" die een specifieke doelgroep toegang geeft tot het openbaar vervoer. Daarnaast beschikt Utrecht Bereikbaar over een internetportal waarop informatie is te vinden over afsluitingen, wegwerk en evenementen.  Sinds kort is de Tripcast reistijdplanner binnen deze site geïntegreerd.

  Utrecht Bereikbaar

 

Met de Tripcast routeplanner kunt u:
  • Routes berekenen en routebeschrijvingen genereren;
  • De actuele reistijd op uw route berekenen;
  • Uw reistijdverwachting berekenen voor een toekomstige rit;
  • Uw zekerheidsmarge berekenen om de kans op te laat komen te beperken tot een voor u acceptabel niveau.

De actuele reistijd wordt berekend op basis van de huidige situatie op de weg.

De reistijdverwachting wordt berekend op basis van historische reistijden van het afgelopen jaar. Deze gegevens worden gecombineerd met gegevens over het tijdstip van de reis, het weer, vakantieperiodes, seizoen, licht/donker, feestdagen, en dag van de week.

De gebruikte rekenmethode ontving de hoofdprijs in de Competitie Reistijdverwachting 2008 georganiseerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

(18 juli 2008) De competitie reistijdverwachting is een vergelijkend onderzoek van reistijdplanners dat door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is uitgeschreven om softwareleveranciers aan te sporen om routeplanners op de markt te brengen die de reistijd op een opgegeven route en tijdstip zo goed mogelijk voorspellen.

Het door Modelit ontwikkelde Tripcast algoritme is de winnaar van deze competitie omdat dit algoritme bijna 30% vaker dan de meest nabije concurrent de werkelijke reistijd als dichtste benadert.

Hoofdprijs

Modelit wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van een via deze site verkregen advies of verwachting.