-1- Vul  de velden " van " en " naar " in. U kunt adressen invullen op verschillende manieren: straat+plaats, alleen plaats, postcode of postcodegebied. U kunt locaties ook aanwijzen op de kaart. Gebruik daarvoor de rechter muisknop (*). Een eenmaal ingevoerde locatie kunt u verslepen door er met de linker muisknop op te klikken (*).

-2- Kies datum en tijd . Geef aan of het om de aankomst- of vertrektijd gaat.

-3-  Kies uw gewenste zekerheidsmarge . Als u geen keuze maakt berekent Tripcast uw verwachte reistijd. Indien u kiest voor een bepaalde zekerheidsmarge wordt met behulp van de spreiding  in de historische reistijden berekend hoeveel tijd u moet reserveren om de rit met de door u opgegeven zekerheid te voltooien.

-4- Inspecteer het resultaat. Naast de berekende reistijd is de toelichting van belang. Deze vertelt u over welk percentage van de rit historische reistijden beschikbaar zijn. Tripcast bevat gemeten data over snelwegen. Voor vertragingen op stedelijke routes wordt een schatting gemaakt. Met name in drukke steden kan deze schatting onnauwkeurig zijn.

-5- Maak alternatieve berekeningen voor eerdere en latere vertrektijdstippen en met een grotere of kleinere zekerheidsmarge. Op deze manier krijgt u gevoel voor het verloop van de reistijden gedurende de dag en de mate van spreiding in de reistijd.

Uw bezoek is belangrijk voor ons. Hierbij enkele tips om onze site op internet terug te kunnen vinden:

  • Tripcast is een afkorting van "TRIP-travel-time-foreCAST";
  • Plaats Tripcast.nl bij uw favorieten;
  • Plaats een verwijzing naar Tripcast op uw bedrijfs on intranet site;
  • Neem een link naar Tripcast.nl op op uw eigen site, de site van uwe vereniging of die van uw werkgever;
  • Zoek de site met Google.

 Wij hopen u nog vaak terug te mogen zien op onze site.

 

Terug naar routeplanner

 

 

De Tripcast website fungeert als een front-end voor het Tripcast algoritme. Dit algoritme bedient tegelijkertijd meerdere websites.

Het Tripcast algoritme is een real-time uitbreiding van een al langer bestaand pakket voor verkeerskundige analyses, genaamd "Trip". Trip is in 2004 gebouwd door Modelit en sindsdien steeds verder uitgebreid. Trip bevat onder andere de volgende functies:

  • Koppeling van lusdectoren aan een wegenkaart;
  • Automatische validatie van data afkomstig van lusdetectoren;
  • Het berekenen van verkeersprestatie indicatoren.

De uitvoer van Trip die voor Tripcast van belang is bestaat uit een historische database van gevalideerde snelheidsgegegevens.

Wanneer een gebruiker van de Tripcast website een rit opvraagt, rekent Tripcast op basis van de historische database enkele duizenden ritten door.Dit gebeurt in een aantal stappen.

Stap -1- bepaal een route

Op basis van de coordinaten van het begin en eindpunt wordt een geschikt begin- en eindpunt op het rekennetwerk gekozen. Vervolgens wordt een kortste pad berekend. Hiervoor wordt het Dijkstra algoritme gebruikt. De implementatie hiervan is in de loop der jaren door Modelit zo efficient mogelijk gemaakt.

Stap -2- extraheer een vlekkenkaart voor de route uit de historische database

In het onderstaande figuur ziet u een zogenaamde vlekkenkaart. Deze wordt nadat een route is berekend uit de historische database afgeleid. Langs de verticale as staat de weglengte langs een route weergegeven. Langs de horizontale as de tijd.  De snelheid is aangegeven met een kleur: rood betekent lage snelheid of stilstand. Groen betekent goede doorstroming. Het voorbeeld beslaat 4 dagen. De dagelijks terugkerende files zijn duidelijk te herkennen in de figuur.

Vlekkenkaart A2 December

 Stap -3- bereken reistijden

Op basis van de vlekkenkaart kan voor ieder denkbeeldig vertrekmoment een reistijd worden afgeleid. Het algoritme dat hiervoor gebruikt wordt is ooit ontwikkeld aan de Technische Universiteit van Delft. De beschrijving van het algoritme vindt u hier.

Histogram reistijden

Stap -4- genereer reistijdadvies

In het bovenstaande ziet u een typisch resultaat van een serie reistijdberekeningen. Op basis van dit resultaat berekent Tripcast  een puntschatting (de reistijdverwachting) en een betrouwbaarheidsmarge. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat niet alle ritten even relevant zijn voor het vertrekmoment dat de gebruiker gekozen heeft.

 

 

Terug naar planner

Werkwijze voor het afdrukken van een routebeschrijving

Wanneer u uw routebeschrijving op papier wilt afdrukken dan kunt u als volgt te werk gaan:

Gebruikers van Internet Explorer

U kunt gebruik maken van de knop "Routebeschrijving afdrukken". Deze verschijnt nadat u een route en reistijd heeft berekend.

Gebruikers van Firefox

Bovenstaande optie werkt helaas niet goed. U kunt als volgt te werk gaan:

-1- Kies het menu "Printversie"

 Printversie

 -2- Kies herkomst en bestemming en druk op "Route en reistijd berekenen"

 -3- Zoom in op de kaart zodat de details die u wilt afdrukken zichtbaar zijn

 -4- Selecteer in uw browser het menu Bestand/Afdrukvoorbeeld

Browsermenu Bestand/Afdrukken

-5- Bekijk het resultaat en stuur dit naar de printer.

 

Opmerkingen

De afgedrukte versie bevat alleen de kaart en de routebeschrijving

U kunt stap -1- eventueel overslaan, maar dit resulteert in een afdruk die twee extra pagina's zonder nuttige informatie bevat.

Indien u de Firefox Browser gebruikt dan is op de routekaart de lijn die uw route aangeeft niet zichtbaar. 

Adressen in het buitenland

De planner werkt alleen tussen twee Nederlandse adressen. Tripcast heeft helaas geen gegevens over het buitenland beschikbaar.  Als u op de kaart een buitenland adres aanwijst dan wordt het adresveld rood gekleurd. U kunt nu geen route berekenen. Met de muis kunt u eventueel dit adres verslepen naar een positie vlak binnen Nederland zodat u over een gedeelte van uw route informatie kunt opvragen.

 

 

Terug naar planner