-1- Vul  de velden " van " en " naar " in. U kunt adressen invullen op verschillende manieren: straat+plaats, alleen plaats, postcode of postcodegebied. U kunt locaties ook aanwijzen op de kaart. Gebruik daarvoor de rechter muisknop (*). Een eenmaal ingevoerde locatie kunt u verslepen door er met de linker muisknop op te klikken (*).

-2- Kies datum en tijd . Geef aan of het om de aankomst- of vertrektijd gaat.

-3-  Kies uw gewenste zekerheidsmarge . Als u geen keuze maakt berekent Tripcast uw verwachte reistijd. Indien u kiest voor een bepaalde zekerheidsmarge wordt met behulp van de spreiding  in de historische reistijden berekend hoeveel tijd u moet reserveren om de rit met de door u opgegeven zekerheid te voltooien.

-4- Inspecteer het resultaat. Naast de berekende reistijd is de toelichting van belang. Deze vertelt u over welk percentage van de rit historische reistijden beschikbaar zijn. Tripcast bevat gemeten data over snelwegen. Voor vertragingen op stedelijke routes wordt een schatting gemaakt. Met name in drukke steden kan deze schatting onnauwkeurig zijn.

-5- Maak alternatieve berekeningen voor eerdere en latere vertrektijdstippen en met een grotere of kleinere zekerheidsmarge. Op deze manier krijgt u gevoel voor het verloop van de reistijden gedurende de dag en de mate van spreiding in de reistijd.

Uw bezoek is belangrijk voor ons. Hierbij enkele tips om onze site op internet terug te kunnen vinden:

 • Tripcast is een afkorting van "TRIP-travel-time-foreCAST";
 • Plaats Tripcast.nl bij uw favorieten;
 • Plaats een verwijzing naar Tripcast op uw bedrijfs on intranet site;
 • Neem een link naar Tripcast.nl op op uw eigen site, de site van uwe vereniging of die van uw werkgever;
 • Zoek de site met Google.

 Wij hopen u nog vaak terug te mogen zien op onze site.

 

Terug naar routeplanner

 

 

Werkwijze voor het afdrukken van een routebeschrijving

Wanneer u uw routebeschrijving op papier wilt afdrukken dan kunt u als volgt te werk gaan:

Gebruikers van Internet Explorer

U kunt gebruik maken van de knop "Routebeschrijving afdrukken". Deze verschijnt nadat u een route en reistijd heeft berekend.

Gebruikers van Firefox

Bovenstaande optie werkt helaas niet goed. U kunt als volgt te werk gaan:

-1- Kies het menu "Printversie"

 Printversie

 -2- Kies herkomst en bestemming en druk op "Route en reistijd berekenen"

 -3- Zoom in op de kaart zodat de details die u wilt afdrukken zichtbaar zijn

 -4- Selecteer in uw browser het menu Bestand/Afdrukvoorbeeld

Browsermenu Bestand/Afdrukken

-5- Bekijk het resultaat en stuur dit naar de printer.

 

Opmerkingen

De afgedrukte versie bevat alleen de kaart en de routebeschrijving

U kunt stap -1- eventueel overslaan, maar dit resulteert in een afdruk die twee extra pagina's zonder nuttige informatie bevat.

Indien u de Firefox Browser gebruikt dan is op de routekaart de lijn die uw route aangeeft niet zichtbaar. 

De Tripcast website fungeert als een front-end voor het Tripcast algoritme. Dit algoritme bedient tegelijkertijd meerdere websites.

Het Tripcast algoritme is een real-time uitbreiding van een al langer bestaand pakket voor verkeerskundige analyses, genaamd "Trip". Trip is in 2004 gebouwd door Modelit en sindsdien steeds verder uitgebreid. Trip bevat onder andere de volgende functies:

 • Koppeling van lusdectoren aan een wegenkaart;
 • Automatische validatie van data afkomstig van lusdetectoren;
 • Het berekenen van verkeersprestatie indicatoren.

De uitvoer van Trip die voor Tripcast van belang is bestaat uit een historische database van gevalideerde snelheidsgegegevens.

Wanneer een gebruiker van de Tripcast website een rit opvraagt, rekent Tripcast op basis van de historische database enkele duizenden ritten door.Dit gebeurt in een aantal stappen.

Stap -1- bepaal een route

Op basis van de coordinaten van het begin en eindpunt wordt een geschikt begin- en eindpunt op het rekennetwerk gekozen. Vervolgens wordt een kortste pad berekend. Hiervoor wordt het Dijkstra algoritme gebruikt. De implementatie hiervan is in de loop der jaren door Modelit zo efficient mogelijk gemaakt.

Stap -2- extraheer een vlekkenkaart voor de route uit de historische database

In het onderstaande figuur ziet u een zogenaamde vlekkenkaart. Deze wordt nadat een route is berekend uit de historische database afgeleid. Langs de verticale as staat de weglengte langs een route weergegeven. Langs de horizontale as de tijd.  De snelheid is aangegeven met een kleur: rood betekent lage snelheid of stilstand. Groen betekent goede doorstroming. Het voorbeeld beslaat 4 dagen. De dagelijks terugkerende files zijn duidelijk te herkennen in de figuur.

Vlekkenkaart A2 December

 Stap -3- bereken reistijden

Op basis van de vlekkenkaart kan voor ieder denkbeeldig vertrekmoment een reistijd worden afgeleid. Het algoritme dat hiervoor gebruikt wordt is ooit ontwikkeld aan de Technische Universiteit van Delft. De beschrijving van het algoritme vindt u hier.

Histogram reistijden

Stap -4- genereer reistijdadvies

In het bovenstaande ziet u een typisch resultaat van een serie reistijdberekeningen. Op basis van dit resultaat berekent Tripcast  een puntschatting (de reistijdverwachting) en een betrouwbaarheidsmarge. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat niet alle ritten even relevant zijn voor het vertrekmoment dat de gebruiker gekozen heeft.

 

 

Terug naar planner

Adressen in het buitenland

De planner werkt alleen tussen twee Nederlandse adressen. Tripcast heeft helaas geen gegevens over het buitenland beschikbaar.  Als u op de kaart een buitenland adres aanwijst dan wordt het adresveld rood gekleurd. U kunt nu geen route berekenen. Met de muis kunt u eventueel dit adres verslepen naar een positie vlak binnen Nederland zodat u over een gedeelte van uw route informatie kunt opvragen.

 

 

Terug naar planner

Bericht voor gebruikers van Internet Explorer 6

De functie "adres aanwijzen op kaart" is niet beschikbaar voor Internet Explorer 6. 

Bericht voor gebruikers van Firefox

Als u een route beschrijving uitprint dan is de lijn die de route aangeeft op de kaart niet zichtbaar. De markers met herkomst en bestemming en de routebeschrijving worden wel getoond. Aan een oplossing wordt gewerkt.

 

Terug naar planner

Google biedt via internet een routeplanner aan. De Google routeplanner berekent voor u een gemiddelde reistijd onafhankelijk van het vertrekmoment. Tripcast.nl toont deze reistijd ter referentie onder de vermelding "reistijd volgens Google".

 

 

 

Terug naar planner

Als u met Tripcast een reistijdverwachting berekent, toont de website ook de actuele reistijd. De actuele reistijd wordt berekend op basis van de snelheden zoals deze op dit moment op het Hoofdwegennet worden waargenomen.

 

 

 

Terug naar planner

 

Hoe laat moet ik weg?

Een reistijdverwachting vertelt je hoeveel tijd je voor een rit moet reserveren.

Het maakt echter uit of je ergens perse op tijd moet zijn of dat de aankomsttijd niet zoveel uitmaakt. 

Via de instelling "zekerheidsmarge" kun je instellen met welke mate van zekerheid de aankomsttijd binnen de berekende ritduur moet liggen.

 • Bij de instelling "verwachte reistijd" berekend de planner de "gemiddelde reistijd" die zal optreden onder omstandigheden die ten tijde van de rit voorzien zijn. In praktijk zal de gemiddelde afwijking naar boven of naar beneden is ongeveer gelijk zijn;
 • Bij de andere instellingen berekent het model een reistijd die voldoende is om in het opgegeven percentage van de gevallen op te tijd de zijn. Naarmate meer zekerheid nodig is zal de gereserveerde reistijd toenemen.

 

Opmerking:

Het model neemt niet alle bronnen van onzekerheid mee zodat in de praktijk de berekende reistijd als een ondergrens moet worden beschouwd. Bronnen van onzekerheid die momenteel nog niet in het model zitten zijn:

 • Verschillen in snelheidskeuze van bestuurders onderling;
 • Reistijdvariatie op gedeeltes van de route waarvoor geen meetdata beschikbaar zijn;
 • Onnauwkeurigheid van de gebruikte weersverwachting.

 

 

Algemene link naar Tripcast.nl

Een algemene link naar Tripcast.nl voegt u als volgt in:

HTML example

Op uw website ziet dit er als volgt uit: Routeplanner met Reistijdverwachting

Link naar specifiek adres

De onderstaande HTML code genereert een gepersonaliseerde link:

HTML example

Op uw site of in uw email-footer ziet dit er als volgt uit: Route en Reistijd naar Modelit

Vaste route in link

U kunt ook herkomst én bestemming vooraf invullen en de adresregel bewaren als link, favoriet of bladwijzer:

HTML example

De link is in dit geval: http://www.tripcast.nl/tripcast/tripcast.html?from=Utrecht&to=Rotterdam

Op uw site is het effect als volgt: Reistijd Utrecht-Rotterdam 

Afstandentabel op uw website

Als uw organisatie een aantal vestigingen heeft dan kunt u overwegen om een HTML startpagina met snelkoppelingen aan te maken. Een voorbeeld ervan ziet u hieronder:

Afstandsmatrix Grote Steden Nederland

U kunt dit voorbeeld gemakkelijk kopieren en aan uw eigen behoeftes aanpassen.

 

 

Terug naar routeplanner

 

Selectie van herkomst of bestemming met muis

 • Beweeg met de muis over de kaart na uw herkomst of bestemming;
 • Markeer uw herkomst of bestemming met de rechtermuisknop.

routeslectie met muis

 Herkomst of bestemming verplaatsen met muis

 • Zoom in op het gebied rondom de eerder geselecteerde locatie;
 • Klik op de herkomst of bestemming met de linkermuisknop en houd de muisknop ingedrukt;
 • Beweeg de muis naar de nieuwe locatie;
 • Laat de muisknop los.

 

Adressen in het buitenland

De planner werkt alleen tussen twee Nederlandse adressen. Tripcast heeft helaas geen gegevens over het buitenland beschikbaar.  Als u op de kaart een buitenland adres aanwijst dan wordt het adresveld rood gekleurd. De routeplanner kan wel een routebeschrijving voor u genereren maar berekent  geen reistijd.

Ongeldige adressen

U kunt op de kaart een positie aanklikken waarbij geen adres gevonden kan worden. In dit geval wordt het adresveld rood gekleurd. U kunt dan nog geen route berekenen. Versleep het adres in dit geval naar een positie waarbij wel een adres gevonden kan worden.

 

 

 

Terug naar planner